Tågomledning

Ja, så här kommer alltså ett av de så kallade “problemkorten” att se ut. Genom att samla sådana så slipper man kanske ta en biljett man annars haft svårt att genomföra. Nackdelen är alltså att de ger minuspoäng om man inte lyckas skrapa ihop minst tre stycken.

QR-koden? Ja, vi tycker att det är roligt om den fungerar. Alla biljettkort har QR-koder och här hoppas vi kunna tillföra extra kunskap om sträckningen.

Har du inte beställt något spel ännu? Gör det genom att klicka här.