Tåg till Rydberg

English below

Tåg till Rydberg är en inofficiell expedition för de små Ticket to Ride-spelen (New York, London, San Francisco etc).

Med Tåg till Rydberg vill vi både hylla spelserien och dess skapare Alan R. MOON, samt en mängd fantastisk film, litteratur och spel som vi spenderat tid med genom åren. Alla stationer i Tåg till Rydberg (utom, lustigt nog, Rydberg självt) är baserade på fiktiva månbaser. De flesta är någorlunda rätt placerade, en del fick vi gissa lite på och andra ta oss större eller mindre konstnärliga friheter.

Regler
Reglerna för Tåg till Rydberg är samma som för Ticket to Ride New York; en extra poäng för varje ansluten punkt med en “*”.

Vad du behöver
Förutom filerna nedan behöver du 18 spelpjäser per spelare för att spela Tåg till Rydberg. Det kan vara tågvagnar från de stora Ticket to Ride eller spårvagnarna från San Francisco. Ticket to Ride New York innehåller bara 15 taxibilar per spelare men kan användas för ett lite kortare och mer öppet spel.

Du behöver också 44 transportkort. Lekarna från Ticket to Ride New York eller San Francisco passar perfekt. Annars kan du göra en lek från något av de stora spelen. Då behöver du sortera fram 8 lok och 6 vagnar vardera av färgerna röd, rosa, orange, grön, blå och svart.

Varför namnet?
Eftersom vi redan gjort ett Tåg till Rydsgård och hittade en krater på månens baksida som var uppkallad efter en svensk forskare, verksam i Lund dessutom, så var namnet tämligen givet.

Ta en titt på Johannes Rydbergs spännande Wikipedia-sida och lär känna honom:: https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Rydberg

Eftertexter
Idé och sammanställning: Petter
Ovärderlig assistans: Johan och Gustav
Måne: NASA
Grafiska element: Peter Svärd
Illustrationer: DALL E 3 (Bing Bildskapare)

ENGLISH

Tåg till Rydberg (Train to Rydberg) is a fan expedition for the small box Ticket to Ride games (e.g. New York, London, San Francisco).

Tåg till Rydberg is a joint celebration of the brilliant Alan R. MOON designed board game series, and a lot of fantastic fiction that has made its mark on us over the years. All the stations in Tåg till Rydberg (except Rydberg itself) are based on fictional moonbases from books, TV or film. Most of them are fairly accurately placed, some are guesstimates and one or two have some artistic liberty in its placement. The latter is especially true for Sarang Station, so apologies to Duncan Jones if you are reading this, we love the film but the base is just completely in the wrong place. 😉

Rules
The rules for Tåg till Rydberg are the same as those for Ticket to Ride New York; one extra point for each visited spot marked “*”.

What you need
Except the files available below, you will need 18 player pieces per player to play Tåg till Rydberg. These can be train cars from any big box Ticket to Ride or, for instance, cable cars from Ticket to Ride San Francisco. Ticket to Ride New York only contains 15 taxis per player but can be used for a slightly shorter and more open game.

You also need 44 transportation cards. The complete decks from Ticket to Ride New York or San Francisco can be used. Otherwise just pick train cards from any full size Ticket to Ride and make a deck of 8 locomotives and 6 train car cards of each of the following colours: red, pink, orange, green, blue and black.

Why the name?
Why the Swedish name? Well, we had already made a map of the southern-most part of Sweden called Tåg till Rydsgård and when we found out that a crater on the far side of the moon was named after a Swedish scientist, that even lived and worked in our home town of Lund, the name of this expansion was a given.

Johannes Rydberg’s Wikipedia page is well worth a read, take a few minutes to get to know him: https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Rydberg

Credits
Idea and assembly: Petter
Invaluable assistance: Johan & Gustav
Moon: NASA
Graphical elements: Peter Svärd
Illustrations: DALL E 3 (Bing Image Creator)