Så började det, del 2

2017 firade en anrik spelförening i Lund 30 år och bland medlemmarna återfanns Jonas Birgersson och Johan Norrman. De hade vid firandet nu barn som var gamla nog att kunna spela spel. Det ledde till det ideella initativet Spelskolan Lund, som två gånger i månaden samlar barn och unga för brädspel i centrala Lund. Tidigt efter starten anslöt Petter Duvander och jag, Magnus Bodin, till denna fantastiska verksamhet. Emellan allt brädspelande pratade vi naturligtvis spel och då nämnde jag min gamla idé om ett Ticket-to-Ride Skåne. Efter att ha stött och blött denna idé igen och det faktum att 2018 våra vänner i Göteborg verkligen gjort slag i saken och skapat Ticket to Ride Göteborg, då visste vi att det går. Det går och det här borde vi ju göra. Mitt i pandemin kom sedan Norrköping med i leken.

Då insåg vi att det var dags att göra detta på allvar. Jonas blev ivrig påhejare, testare och idéspruta. Johan var den som tog projektledarrollen och hade kontakter med Asmodee, tryckeri och andra. Petter blev den grafiska knutpunkten. Jag tillförde nog själv mest lite automatisering, QR-koder och biljettgenerering.

Tidigt byggdes denna biljettgenerator för att få ut blandade/alla möjliga olika biljetter.

Stamens fina vattenfärgskarta för openstreetmaps blev bakgrunden till vår första ordentliga prototyp
Första riktiga digitaliserade prototyp
Med poäng, färg och lite “illustrationer” blev det spelbart
Tidigt ville vi använda Skånetrafikens fomspråk, men appen var då på väg att ändras. Samarbetet med Skånetrafiken ledde sedan till det modernare utseendet i det färdiga spelet.

Spelet provspelades nu många gånger på spelskolan och privat. Någon kläckte idén om att “tunnlar” skulle vara “arga bönder” och att vi skulle ha “problembiljetter” som inte gav några poäng, men psykologiskt övertag.

Ett par provspelsomgångar senare föreslog någon att vi skulle ha ‘betting’-mekanik på problemkorten, minuspoäng om man bara tog ett eller två, men pluspoäng om man samlade minst tre.

I nästa del berättar Petter Duvander om hur den grafiska produktionen gått till, både för hans egen del, men också med våra professionella grafiker Peter Svärd och Petter Lönegård som engagerades för låda, bräde och kort.

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *