Så började det, del 1

På hösten 2012 var jag med mina barn på Malmö Muséer, Teknikens och sjöfartens hus (fd Tekniska muséet) och såg bl.a. denna fina karta

Skånes Järnvägar 1856-2003, Yngve Holmberg, Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar Kristianstad

Det slog mig att den liknade ett spel och att förutsättningarna för att ta detta som mitt första underlag till en skånsk version av Ticket-To-Ride. Ett par undersökningsrundor senare och lite reducering av sträckor (det har helt enkelt gått för mycket järnväg i Skåne) så såg kartan ut så här:

Första ordentliga underlag till Ticket To Ride Skåne

Här använde jag mig av en senare järnvägskarta som illustrerade järnvägarna i Skåne 1919-1926. Kartan kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876 – 1926. Överlagrat är mitt urval av “stationspunkter”.

Hösten 2012 höftade jag ihop ett antal biljetter i en Excel-fil,

Enkla biljetter klippta från rader i ett Excel-ark

klippte och klistrade sedan ihop den här kartan

Första spelbara versionen av Ticket To Ride Skåne

och nu spelades faktiskt spelet ett par gånger. Vänner hörde av sig via Facebook och undrade om inte spelplanen kunde göras tillgänglig och naturligtvis skulle det kunna hänt, men rann ut i sanden pga andra engagemang.

(I nästa del; Återstarten tack vare Spelskolan, Jonas Birgersson, Petter Duvander och Johan Norrman)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *